HOẶC mặt bàn

 • OR Table Top of Carbon Fiber

  HOẶC Bảng đầu sợi carbon

  • độ phóng xạ tuyệt vời và hình ảnh rõ ràng
  • có thể đạt được phạm vi hình ảnh lớn
  • tính mô đun, tính linh hoạt, tính công thái học và tính ổn định
  • hỗ trợ hình ảnh trong phẫu thuật, phù hợp với OR lai
  • cả đĩa bánh sandwich đơn và composite đều có sẵn

 • OR Table Top of mHPL

  HOẶC Đầu bảng của mHPL

  • Thích ứng với thiết kế hiện đại của bàn điều hành về tính mô-đun, tính linh hoạt và công thái học

  • Chất phóng xạ để chụp ảnh trong phẫu thuật

  Làm bằng tấm SPC-HPL y tế

  • Sản xuất riêng theo yêu cầu của khách hàng